Zwroty i reklamacje

 

ZWROTY TOWARU Z KATEGORI "OVERSEAS" -> PRZY POŚREDNICTWIE

Sprzedawcy z którymi współpracujemy przy produktach z kategorii "Overseas" -  Infinite Styles Ecommerce Co. Jeżeli dane adresowe do zwrotu będą nie jasne prosimy o kontakt z naszym działem obsługi, który rozwieje Państwa wątpliwości i pomoże w bezproblemowym dokonaniu zwrotu.

Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od momentu otrzymania Towaru (w przypadku wysyłki Towaru z Zamówienia częściami, od dostawy ostatniej części). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Pośrednika na stronie Sklepu.

W celu dokonania odstąpienia  od Umowy Sprzedaży Klient zobowiązany jest postępować według następujących kroków:

·        Przesłać informację o chęci zwrotu na adres e-mail kontakt@arkadie.pl. Dodatkowo załączyć zdjęcia Towarów, które ma zamiar zwrócić oraz numer Zamówienia. Będzie to traktowane jak przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu w imieniu Sprzedawcy.

·        W ciągu 3 dni roboczych klient otrzyma adres do zwrotu Towaru lub informację z jakich przyczyn odstąpienie nie jest skuteczne (np. przekroczenie terminu).

·        Klient ma 14 dni na wysłanie Towaru na adres podany przez Pośrednika drogą mailową od momentu poinformowania o takim adresie (adres ten jest adresem podawanym Pośrednikowi przez Sprzedawcę i może znajdować się poza granicami UE).

·        Po przesłaniu Towaru Konsument zobligowany jest do przesłania Pośrednikowi numeru przewozowego paczki drogą e-mail.

·        Klient otrzyma zwrot środków nie później niż do 14 dni od tej daty (przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem).

Pośrednik nie przyjmuje zwrotów Towarów ani nie pośredniczy w tym zakresie, poza organizacją opisaną powyżej.

Konsument może także kierować oświadczenia dotyczące odstąpienia od Umowy Sprzedaży bezpośrednio do Sprzedawcy, którego dane poda przez Pośrednika, jakkolwiek ze względów organizacyjnych rekomendowany jest opisany wyżej sposób załatwienia zwrotu.